Ympäristöystävällinen GreenStar Hotel Jyväskylä sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Uusi hotelli tarjoaa viihtyisät tilat ja hyvän hintaisen majoituksen lähellä kaikkea kaupungissa. Hotelliketjulle ympäristömyönteisyys on tärkeää. Se tarkoittaa aitoa pyrkimystä ympäristöä kunnioittaviin ratkaisuihin. Ketjulle on myönnetty Pohjoismainen Ympäristömerkki Joutsenmerkki, ensimmäisenä Suomessa uusilla kriteereillä.

Hotellissa kaikki ei näy ulospäin vaan myös pinnan alla tapahtuu paljon. Hotellissa panostetaan kestävien materiaalien käyttöön, mietittyihin yksityiskohtiin. Osa energiasta tuotetaan omilla aurinkopaneeleilla. Hotelli myös käyttää yli 50 prosenttia vähemmän vettä kuin hotellit Pohjoismaissa keskimäärin. Kaikki energia on uusiutuvista lähteistä.