Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän kaupunki, Konsernihallinto,
Viestintä,markkinointi,matkailu -palvelukokonaisuus,
Visit Jyväskylä -yksikkö www.visitjyvaskyla.fi
Kilpisenkatu 1
40100 Jyväskylä

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Markkinointipäällikkö Susanne Rasmus
susanne.rasmus (at) jyvaskyla.fi
Kilpisenkatu 1
40100 Jyväskylä
p. 0400 885 786

Rekisterin nimi

Visit Jyväskylän markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia kuluttajamarkkinoinnin tarkoituksia varten:
Kävijän tilaaman informaation lähettämiseen sekä Visit Jyväskylän (ja Lakeland – Jyväskylä Region -hankkeen) viestintään. Täyttäessään verkkosivuillamme olevan lomakkeen käyttäjä antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen henkilötietojensa tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Markkinointirekisteri voi pitää sisällään myös henkilötietoja asiakassuhteeseen perustuen.
Rekisterin ensisijaisena käyttötarkoituksena on markkinointiviestintä sähköpostitse. Sähköpostimarkkinointia toteutetaan erillisellä sähköpostijärjestelmällä ja tässä tapauksessa myös sähköpostirekisteri sijaitsee ulkoisella palvelimella.
Lisäksi rekisterit tukevat Visit Jyväskylän (ja Lakeland – Jyväskylä Region -hankkeen) sisäistä tutkimustoimintaa ja tilastointia.

Henkilötietoja voidaan käsitellä sidosryhmän viestinnässä seuraavasti:

ajankohtaisten yhteystietojen ja kontaktien ylläpito, tiedotus- ja yhteismarkkinointi ja yhteistyösuhteiden hoitaminen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä medialle kohdistetussa viestinnässä seuraavasti:
Valtakunnallisen ja kansainvälisen medianäkyvyyden edistäminen, tiedottaminen, mediavierailukutsut jne.

Henkilötietoja voidaan käsitellä matkailualan ammattilaisille kohdistetussa viestinnässä seuraavasti:
Tiedottaminen, matkanjärjestäjäkutsut, myynninedistäminen (myytävien matkailutuotteiden tarjoaminen Jyväskylän seudun alueelta)

Lisäksi rekisterit tukevat Visit Jyväskylän (ja Lakeland – Jyväskylä Region -hankkeen) sisäistä tutkimustoimintaa ja tilastointia.

Rekisterin tietosisältö

  • yksityishenkilöiden suostumukseen perustuvaa henkilötietoa. Yksityishenkilöiden osalta tietosisältö on tyypillisesti henkilön nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Lisäksi yksityishenkilöiltä kerätään rekisteriin liittymisen jälkeen mahdollisia suostumukseen perustuvia profiloivia tietoja.
  • yritysten itse luovuttamia ja julkisista lähteistä kerättyjä tietoja. Yritysten osalta tietosisältö on y-tunnus, yhteyshenkilöiden etu- ja sukunimet (ml. mahd. etuliite) sekä titteli, yrityksen/yhteisön ryhmittelytiedot (esim. postitusryhmät), osoitetiedot, yleiset ja yhteyshenkilöiden puhelinnumero(t) ja sähköpostiosoite(eet), www-osoitteet, mahdolliset asiakkaan itsensä antamat lisätiedot. Jatkossa asiakashallintajärjestelmän käyttöönoton jälkeen myös asiakashistoria, lokitiedot (esim. yhteydenotot asiakkaaseen) sekä mahdolliset postituskiellot (sähköposti ja posti).
  • Rekisteri sisältää median itse luovuttamia ja julkisista lähteistä kerättyjä tietoja. Median osalta tietosisältö on tyypillisesti mediakanavan nimi / yritysnimi, yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja maa.
  • Rekisteri sisältää matkailualan ammattilaisten itse luovuttamia ja julkisista lähteistä kerättyjä tietoja. Tietosisältö on tyypillisesti yritysnimi, yhteyshenkilön nimi, maa ja sähköposti.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan mm.

  • Visit Jyväskylän verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta, jonka käyttäjä itse täyttää.
  • Erillisten kampanjasivujen kautta, jossa käyttäjä itse täyttää lomakkeen.
  • Erilaisissa tapahtumissa, messu- ja myyntikierroksilla, jossa käyttäjä itse täyttää tiedot ja antaa suostumuksensa henkilötietojensa tallentamiseen.
  • Sähköpostitse, jossa asiakas itse luovuttaa tietonsa ja pyytää lisäämään yhteystietonsa asiakasrekisteriin.

Evästeiden kerääminen

Keräämme verkkosivustollamme tietoa käyttäjistä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi lomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman selaimen asetuksien kautta sekä esimerkiksi tyhjentää selaimen evästetiedot.

Käytämme evästeisiin perustuvaa tietoa mm. uudelleenmarkkinoinnissa sekä verkkosivuston vierailijoille näytettävässä sisällössä. Lisäksi keräämme tietoa verkkosivuston analytiikkaa varten. Näiden tavoitteena on tarjota verkkosivuston vierailijoille mahdollisimman hyvä kokemus verkkosivustosta sekä kohdennettua viestintää omien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Käyttämiämme palveluita ovat mm. Googlen palvelut (Googlen mainonta ja Google Analytics) sekä sosiaalisen median palvelut (esim. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Erilaisten yhteismarkkinointitoimenpiteiden yhteydessä kerätyt suostumukseen perustuvat yhteystiedot (markkinointiluvat) voidaan luovuttaa Visit Jyväskylän yhteistyökumppaneille. Näissä tapauksissa yksityishenkilöille kerrotaan kuitenkin suostumuksenannon yhteydessä, kenelle kaikille ja missä tarkoituksessa tiedot tullaan luovuttamaan.

Muissa kuin em. tapauksissa henkilö- tai yritystietoja ei luovuteta Visit Jyväskylän ulkopuolelle.
Visit Jyväskylän käyttämien järjestelmien omistajat/hallinnoijat pääsevät käsiksi tietosisältöihin, mutta heillä ei ole oikeutta käsitellä tai hyödyntää tietoja omassa toiminnassaan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle , ellei se ole Visit Jyväskylän tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekistereihin sisältyvät tiedot ovat vain Visit Jyväskylän käytössä. Järjestelmä toimii osittain Visit Jyväskylän palveluntarjoajan ulkopuolisilla palvelimilla. Käytössä olevien järjestelmien, verkkolevyjen ja sähköpostin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus siirtyy pois henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Käyttöoikeus on rajattu vain työtehtäviin liittyen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja poistua listalta. Tätä varten on jokaisen sähköpostin lopussa linkki ”en halua jatkossa saada viestintäänne”, josta vastaanottaja voi poistaa oman osoitteen rekisteristä. Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän selaimen asetuksien kautta.

 

Lue lisää asiakkaan oikeuksista rekisteritietoihin ja tietopyynnön tekemisestä tästä.

 

Käyttöoikeuksista

Jotkut sivustot saattavat sisältää kolmansien osapuolien sisältöjä tai palveluita. Sivuston hallinnointi ei vastaa kolmansien osapuolien sivustojen oikeellisuudesta, visuaalisuudesta tai muista sisällöistä. Hallinnoilla ei ole velvollisuutta poistaa tai muuttaa kolmansien osapuolien sisältöjä, mutta hänellä on oikeus siihen.

Tämä sivusto voi myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin. Nämä linkit ovat lisätty sivustolle, jotta voisimme antaa sinulle lisätietoa aiheesta.  Ne eivät kuitenkaan velvoita sinua käyttämään toisia sivustoja. Hallinnoijalla ei ole vastuuta toisten sivustojen sisällöistä tai ulkoasuista. Kun sivustoltamme siirrytään toisen osapuolen sivustolle, tämän sivuston vastuu raukeaa.

Sivuston visitcentralfinland.com sisältö on suojattu Suomen tekijänoikeuslailla, eikä sitä voi käyttää tai kopioida ilman Lakeland – Jyväskylä Region -hankkeen lupaa. Jos haluatte käyttää saunaregion.fi sivuston sisältöjä, teidän täytyy pyytää lupaa hankkeelta. Teidän täytyy myös antaa sivuston haltuun linkki sisältöihin, joissa visitcentralfinland.com sisältöjä on käytetty.